Advertising banner:

Om du inte kan logga in kolla att det står Server: dsd.fargelanda.se

20120416_101511_0.png
Står det detta stämmer troligtvis inte lösen eller användarnamn.

Om serverrutan blank > klicka på avanceratpilen >
Klicka på Ställ in och fyll i serverrutan enligt nedan, dvs dsd.fargelanda.se>
Klicka sedan på Spara

20120416_101847_1.png